banner
 01/09/2020 04:41:15 PM

Hội Nông dân tỉnh tập huấn nghiệp vụ Quỹ Hỗ trợ nông dân

Sáng ngày 31/8/2020, tại cơ quan Hội Nông dân tỉnh, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh chức lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý Quỹ HTND và chương trình phối hợp với 02 Ngân hàng cho hơn 70 cán bộ cấp huyện phụ trách công tác tài chính của Hội. Đồng chí Đinh Duy Sung – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh dự và phát biểu khai mạc.
Đồng chí Đinh Duy Sung - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn

Theo chương trình, lớp tập huấn sẽ diễn ra trong vòng 02 ngày, cán bộ cấp tỉnh, huyện phụ trách Quỹ Hỗ trợ sẽ được tiếp thu các nội dung về công tác xây dựng, quản lý, điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân; nghiệp vụ cho vay và công tác quản lý tài chính Quỹ và các giải pháp nâng cao chất lượng chương trình phối hợp với các ngân hàng. Qua đó, góp phần hỗ trợ tích cực hội viên nông dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao quy mô sản xuất, phát triển ngành nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện cuộc sống.

Những năm qua, việc quản lý, điều hành Quỹ HTND được thực hiện đúng theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ HTND và hướng dẫn của Bộ Tài chính; 100% nguồn vốn tập trung cho hội viên vay phát triển sản xuất – kinh doanh theo hướng lập dự án hoặc dự án nhận rộng các mô hình đã có hiệu quả. Tính đến ngày 31/5/2020, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân 3 cấp trong tỉnh đạt 28,6 tỷ đồng (chưa kể nguồn vốn Trung ương Hội ủy thác cho Hội Nông dân tỉnh 15,2 tỷ đồng); trong vòng 10 năm (2011-2020) Quỹ HTND đã hỗ trợ cho 1.920 lượt hộ hội viên nông dân vay với số tiền 57.650 triệu đồng để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh./.

Mỹ Ngọc