banner
 21/03/2019 04:20:49 PM

Hội Nông dân tỉnh ký kết Chương trình phối hợp với Sở Tư pháp

Sáng nay (21.3), Hội Nông dân tỉnh và Sở Tư pháp đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2019- 2023.
Đ/c Đinh Duy Sung - Chủ tịch HND tỉnh trao đổi các nội dung phối hợp trước khi thực hiện ký kết

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai cơ quan đã thảo luận và thống nhất những nội dung trong hoạt động phối hợp, tập trung vào các lĩnh vực như công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; công tác trợ giúp pháp lý và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực tư vấn pháp luật, hòa giải ở cơ sở cho cán bộ, hội viên nông dân làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Để việc thực hiện chương trình phối hợp đạt hiệu quả, tránh hình thức, hai bên đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, tạo sự thống nhất và đảm bảo trao đổi, cung cấp thông tin liên tục.

Lãnh đạo hai đơn vị trao văn bản đã ký kết

Trên cơ sở chương trình phối hợp vừa được ký kết, Hội Nông dân tỉnh, Sở Tư pháp có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Phòng Tư pháp, Hội Nông dân các huyện, thành phố và các bộ phận chuyên môn tổ chức thực hiện đảm bảo đạt kết quả; đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện một cách cụ thể phù hợp với từng giai đoạn và yêu cầu thực tế của từng địa phương.

Việc ký kết chương trình này sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc phối hợp giữa Sở Tư Pháp và Hội Nông dân tỉnh nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý cho nông dân.

Qua đó, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, các ý kiến, kiến nghị của nông dân để tìm ra hướng giải quyết, tránh để xảy ra điểm nóng, khiếu nại, khiếu kiện đông người, vượt cấp…

Mỹ Ngọc
Video
Thống kê truy cập
Đang online
33
Hôm nay
309
Tháng này
85,888
Tổng truy cập
691,729