banner
 21/07/2018 10:40:36 AM

Hội Nông dân huyện Sơn Hà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ngày 20/7/2018, Hội Nông dân huyện Sơn Hà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Nguyễn Vương – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thái – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sơn Hà đến dự và chỉ đạo đại hội.

Tham dự Đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo đại diện Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, lãnh đạo một số cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện, các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội Nông dân huyện qua các thời kỳ cùng 218 đại biểu đại diện cho 13.866 hội viên nông dân trong toàn huyện.

Quang cảnh Đại hội

Huyện Sơn Hà là một trong 6 huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi, đời sống của nông dân tương đối còn khó khăn, chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp (có 17.328 hộ nông nghiệp, chiếm 82% tổng số hộ toàn huyện). Trong 05 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội Nông dân huyện Sơn Hà đã tích cực vận động cán bộ, hội viên và nông dân trong huyện khắc phục  khó khăn, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đóng góp rất lớn thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu kinh tế - xã hội, ANQP. Các hoạt động xây dựng, củng cố tổ chức Hội đi vào nề nếp. Đặc biệt, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi được Hội phát động rộng rãi, đã thu hút đông đảo nông dân tham gia hưởng ứng, từng bước thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình. Nhiều nông dân đã mạnh dạn đầu tư vốn, phát triển các mô hình kinh tế kết hợp với áp dụng các tiến bộ khoa kỹ thuật vào sản xuất, làm tăng năng suất và sản lượng cây trồng và vật nuôi. Đến cuối năm 2017, toàn huyện có 1.390 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tăng 648 hộ so với năm 2012 và đạt 8% so với tổng số hộ nông nghiệp; thành lập được 09 CLB Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và 31 Tổ hợp tác.

Để tạo điều kiện giúp đỡ cho hội viên phát triển sản xuất kinh doanh vươn lên làm giàu chính đáng, các cấp Hội Nông dân  đã tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân. Thời gian qua đã phối hợp với các ngành tổ chức chức 127 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho 10.086 lượt hội viên nông dân; phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT huyện tín chấp cho 902 hộ hội viên vay gần 43 tỷ đồng; phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện tín chấp cho 4.136 lượt hộ vay gần 112,2 tỷ đồng; thông qua nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cho 50 lượt hộ nông dân vay 600 triệu đồng. Nhờ sự đóng góp tích cực đó của Hội, số hộ nghèo của huyện đến cuối năm 2017 giảm 26,4% (4.405 hộ) so với năm 2012.

Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới cũng được Ban thường vụ Hội Nông dân huyện hết sức chú trọng, được đông đảo cán bộ, hội viên và nông dân hưởng ứng tích cực. Nhiều hội viên nông dân tự nguyện đóng góp công sức, thực hiện phá dỡ, di dời tường, rào, cổng ngõ để hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Đến cuối năm 2017, toàn huyện đã bê tông hóa, nhựa hóa 107,1km đường xã, cứng hóa 93,5km đường thôn, 59,8km đường ngõ, xóm, kiên cố hóa và cứng hóa 42,75km kênh mương thủy lợi để phục vụ sản xuất nông nghiệp…

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và đánh giá cao những kết quả mà Hội nông dân huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, yếu kém và thông qua phương hướng nhiệm vụ hoạt động trong niệm kỳ tới, phấn đấu thực hiện tốt một số chỉ tiêu sau: 100% cán bộ hội và trên 90% hội viên nông dân được quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội các cấp; mỗi năm kết nạp mới 500 hội viên, đến năm 2023 có trên 90% số hộ nông nghiệp có hội viên nông dân, 100% cán bộ Hội từ Tổ hội trở lên được bồi dưỡng trình độ Lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác hội và tập huấn về khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi; 90% chi Hội, cơ sở Hội đạt khá, vững mạnh; phấn đấu hàng năm Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện tăng trưởng 200 triệu trở lên, cấp cơ sở 7 triệu đồng trở lên; hàng năm có 60-70% hội viên nông dân có thu nhập khá trở lên đăng ký thi đua SXKD giỏi các cấp, số hộ đạt SXKD giỏi các cấp đạt từ 50% trở lên. 100% chi hội thành lập tổ tín chấp vay vốn, có dư nợ tối thiểu 250 triệu đồng trở lên, 80% cơ sở Hội có tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nông dân; có 85% gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 100% hội viên nông dân sản xuất kinh doanh nông sản có cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; mỗi hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giúp đỡ ít nhất 2-3 hộ thoát nghèo…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa mới

Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã bầu 27 đại biểu vào BCH Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 201-2023 và bầu đoàn đại biểu gồm 17 đồng chí đi dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh trong thời gian tới. Ông Nguyễn Tấn Công, Phó Chủ tịch HND huyện nhiệm kỳ 2012-2017 được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội đã tặng giấy khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2012 – 2017, tặng hoa và quà cho BCH khóa cũ không tái cử.

BCH HND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Vương, Phó Chủ tịch HND tỉnh đã biểu dương những thành tích của tập thể cán bộ hội viên và nông dân huyện Sơn Hà trong nhiệm kỳ qua.

Đ/c Nguyễn Vương - Phó Chủ tịch HND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng thời yêu cầu các cấp Hội xây dựng chương trình hành động phải bám sát nghị quyết Đại hội và sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh; tập trung tham mưu cho các cấp ủy Đảng chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nông dân vào sinh hoạt Hội phù hợp với xu thế mới, phát triển hội viên phải đi đôi với nâng cao chất lượng hội viên; chú trọng công tác củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, lựa chọn cán bộ có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, tâm huyết với phong trào nông dân, quan tâm bảo vệ lợi ích chính đáng của nông dân vào vị trí lãnh đạo Hội; tổ chức tốt các phong trào nông dân, đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và xây dựng nông thôn mới; định hướng, hỗ trợ và vận động nông dân tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phấn đấu tham mưu cho các cấp chính quyền xây dựng được sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của từng địa phương. Tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, phối hợp với các cấp chính quyền tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên nông dân; đồng thời tăng cường công tác phối hợp, phát triển các dịch vụ hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, vận động xây dựng nguồn tài chính Hội và nhất là phát huy tính hiệu quả của nguồn Quỹ HTND…

Mỹ Ngọc
Video
Thống kê truy cập
Đang online
82
Hôm nay
423
Tháng này
65,229
Tổng truy cập
726,906