banner
 20/08/2019 03:34:06 PM

HND xã Bình Long triển khai Nghị quyết Đại hội HNDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023

Hôm qua (ngày 19/8), Hội Nông dân xã Bình Long đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Đ/c Đinh Duy Sung - Chủ tịch HND tỉnh báo cáo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có 70 đại biểu là các đồng chí UV Ban Chấp hành Hội Nông dân xã, cán bộ chi, tổ Hội và hơn 20 hội viên nông dân tiêu biểu. Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh – đồng chí Đinh Duy Sung báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, cán bộ, hội viên nông dân trong xã được quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội, bao gồm: Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp tổ chức công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 – 2023 thể hiện qua 14 chỉ tiêu và 05 nhiệm vụ, giải pháp; những nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; những công việc cụ thể của Hội Nông dân các cấp nhằm xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân trong sạch, vững mạnh; vận động nông dân phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, phát uy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế…

Thông qua Hội nghị này giúp cán bộ, hội viên nâng cao nhận thức và chủ động, tích cực sáng tạo trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm tốt công tác tư tưởng, trong cán bộ, hội viên nông dân nhằm tạo sự tin tưởng, thống nhất về ý chí và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu và chỉ tiêu thi đua do Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp đề ra./.

Mỹ Ngọc