banner
 13/06/2019 03:58:23 PM

Chính sách mới đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

Theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 24/04/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, có hiệu lực từ ngày 25/06/2019; các chức danh:Bí thư chi bộ, trưởng thôn (Tổ trưởng tổ dân phố), Trưởng Ban công tác mặt trận của một số địa phương đặc thù được khoán quỹ phụ cấp đến 5,0 lần mức lương cơ sở/tháng.
Cán bộ chi Hội cũng là những người bị điều chỉnh bởi Nghị định 34/2019/NĐ-CP (lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng công tác Hội cho cán bộ chi Hội)

Nghị định mới quy định số lượng cán bộ hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ Ngân sách Nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận.

Về chế độ chính sách:

Đối với các chức danh như Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận, ngân sách Nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng. Riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở.

Ngoài 3 chức danh trên, những người tham gia công việc của thôn, Tổ dân phố khác không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có). Mức bồi dưỡng cụ thể sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định tùy thuộc vào nguồn thu ngân sách của từng địa phương.

Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã./.

Mỹ Ngọc
Video
Thống kê truy cập
Đang online
87
Hôm nay
373
Tháng này
47,488
Tổng truy cập
795,891