banner
 14/06/2019 05:08:00 PM

230 cán bộ, hội viên nông dân được trang bị kiến thức sản xuất nông nghiệp sạch

Vừa qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức 02 lớp tập huấn “sản xuất nông nghiệp sạch” cho 230 cán bộ chi, tổ Hội và hội viên nông dân tại xã Bình Trung (huyện Bình Sơn) và xã Đức Nhuận (huyện Mộ Đức).

Toàn cảnh lớp tập huấn tại xã Bình Trung, huyện Bình Sơn

Lớp tập huấn đã trang bị cho cán bộ hội viên nông dân các kiến thức: Thế nào là Nông nghiệp sạch; vì sao phải sản xuất nông nghiệp sạch, Sản xuất nông nghiệp sạch bao gồm thực hiện 4 khâu cơ bản từ: Sản xuất – Chế biến – Phân phối – Tiêu dùng; những giải pháp thay thế để sản xuất nông nghiệp sạch trong Trồng trọt và Chăn nuôi…Với những nội dung này sẽ giúp hội viên nông dân hiểu được vai trò giá trị của các sản phẩm nông nghiệp sạch đối với đời sống, sức khỏe của bản thân, gia đình và xã hội. Từ đó thay đổi nhận thức, thói quen sản xuất để cung cấp thị trường những sản phẩm chất lượng, có giá trị cao về kinh tế.

Đây là hoạt động chính của Hội Nông dân tỉnh trong những năm gần đây nhằm góp phần cùng với các cấp, các ngành thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp mà tỉnh đã đề ra/.

Đăng Trương